Privacy
Privacy

Privacyverklaring - KNDIT

Bij KNDIT hechten we veel waarde aan uw privacy en doen we er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe we ze gebruiken en hoe we ze beschermen. We houden ons hierbij strikt aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke voor de Verwerking

KNDIT, gevestigd te Snellenshof 51, 4811 LN Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87767953, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke Persoonsgegevens Verzamelen We?

Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten en het beantwoorden van uw vragen. Dit kunnen onder andere zijn: naam, contactgegevens, functie, bedrijfsnaam en andere gegevens die u vrijwillig verstrekt.

3. Doeleinden van Gegevensverwerking

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor specifieke en gerechtvaardigde doeleinden, zoals:

– Het uitvoeren van onze diensten en het nakomen van overeenkomsten.
– Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
– Het verbeteren van onze diensten en het analyseren van bezoekersgedrag op onze website.
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Beveiliging van Persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

5. Delen van Persoonsgegevens met Derden

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We zorgen ervoor dat deze derden uw gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

6. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking en om uw toestemming in te trekken. Voor vragen over uw rechten of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

KNDIT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Voor vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via [e-mailadres] of [telefoonnummer].

Datum laatste update: 28 juli 2023

 

Om het gemakkelijker te maken voor je, nemen wij graag contact met jou op...

Of bel rechtstreeks: